Episode 2 om kvinner i metall: Girlschool og Bolt Thrower

Andre episode av radiOrakels serie om kvinner i metal ble sendt 20. november 2010.  Her ser vi først på 80-talls bandet Girlschool, og så på Jo Bench i Bolt Thrower!